O pată de culoare pentru orașul tău

Category: Projects

Proiectul „O pată de culoare pentru orașul tău”

Copiii străzii, copiii noștri și ai numănui

Comunicat de presă

Descarca intregul Comunicat de presa

Fundația OUTSIDER ART anunță lansarea proiectului „O pată de culoare pentru orașul tău”.

Proiectul este finanțat de către Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț prin Componenta „Cultură, religie, învățământ”, în cadrul apelului de proiecte lansat pentru anul 2015, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Proiectul va fi implementat timp de cinci luni, în perioada de timp cuprinsă între 1 iulie 2015 și 30 octombrie 2015.

Scopul proiectului este promovarea accesului la cultură și la mijloacele artistice specifice prin aducerea acestora în spațiul public urban, obiectivul general fiind asigurarea oportunității de exprimare prin mijloace artistice a copiilor instituționalizați, asigurându-le accesul direct la mijloace artistice și la cultură pentru a contribui la dezvoltarea lor personală, respectiv încurajarea relaționării interumane și exprimării lor.

Activitățile proiectului constau în:

• Organizare și desfășurare ateliere de creație: desfășurarea de ateliere creativ-interactive împreună cu copii instituționalizați care vizează crearea unei picturi ambientale pe un perete exterior din Municipiului Piatra Neamț și realizarea unei sculpturi care să fie amplasată într-un spațiu public al orașului, în perioada 21.07-15.10.2015.

• Organizarea unui eveniment public cultural-artistic de lansare și prezentare a lucrărilor realizate, la care vor participa inclusiv membri grupului țintă care vor împărtăși din experiențele trăite, în data de 19.10.2015.

Grupurile țintă primare ale proiectului se constituie din grupul de 30 de copii de la Centrul de Plasament „Elena Doamna” din Piatra Neamț implicați direct în desfășurarea atelierelor creative și realizarea lucrărilor de artă împreună cu pictorul Laurențiu Dimișcă, precum și din comunitățile de artişti contemporani, a criticiilor de artă și promotorilor culturali, lucrătorilor sociali, reprezentanții media implicaţi direct în realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului se numără:

• Promovarea accesului la artă și cultură prin aducerea acestora în spațiul public urban contribuind atât la înfrumusețarea ambientului specific, cât și la sporirea atractivității orașului din punct de vedere cultural și turistic;

• Creșterea gradului de conștientizare privind valoarea adăugată a artelor și a mijloacelor artistice ca factori sociali cu rol în educație, dezvoltare personală, integrare socială și relaționare interumană;

• Promovarea Municipiului Piatra-Neamț ca important centru cultural al județului, contribuind la sporirea și sublinierea specificității sale cultural-artistice prin crearea unor lucrări de natură cultural identitară, cu implicații de natură socială și de dezvoltare comunitară.

Rezultatele proiectului „O pată de culoare pentru orașul tău” îşi propun să contribuie substanţial la activitatea socio-culturală desfăşurată de către Fundația OUTSIDER ART, prin reprezentantul său pictorul și art curatorul Laurențiu Dimișcă, de către comunitatea locală de artiști contemporani și cea a organizațiilor locale, atât în privința strategiilor și metodelor de lucru, cât și a felului de a organiza și conduce echipe și parteneriate în acest domeniu.

Pentru informații suplimentare vă invităm să contactați pe:

Laurențiu Dimișcă, Responsabil cultural-artistic, Președinte Fundația OUTSIDER ART

Tel. 0743678627, laurentiu.dimisca@gmail.com

Rusu Arina Bianca, Manager de proiect, Tel. 0721354054, arinabiancarusu@gmail.com

 

Cu sediul în Piatra Neamț, oraşul natal al lui Laurenţiu Dimişcă, Fundația OUTSIDER ART îşi propune programatic să promoveze arta şi înţelegerea importanţei ei, precum şi realizarea unui spaţiu cultural nou, în care arta să fie prezentă în viaţa de fiecare zi. Proiectele Fundaţiei au drept scop lărgirea orizontului creativităţii prin promovarea şi practicarea fenomenului artistic contemporan, naţional şi internaţional, definit de conceptul socio-cultural „Outsider Art”. Prin urmare, îşi propune să dezvolte legăturile culturale şi sociale între oameni, pentru o mai bună înţelegere între popoare, pentru toleranţă, integrare şi promovare a valorilor, pentru pluralism şi diversitate culturală.Obiectivul general al Fundației este promovarea formelor noi de expresie artistică cunoscute drept artă singulară, artă brută, artă în afara normelor, artă modernă rustică, artă naivă, artă populară contemporană, artă primitivă, artă spirituală, Noua invenţie, Outsider Art. Concret, Fundaţia OUTSIDER ART îşi propune să organizeze şi susţină activităţile artistice şi socio-culturale, proiecte culturale, schimburi culturale internaţionale, manifestări artistice, expoziţii, concursuri pentru promovarea talentelor în domeniul artei, educarea sensibilităţii estetice a tinerilor.

no comments for now

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply